Governance

BHSJ Excective Board

KASUYA Makoto (President of BHSJ), FUJIOKA Rika, HIROTA makoto, KUBO Fumikatsu, Nakajima Yuki, Okabe Keishi, Shimamoto Minoru

Committee

Executive Committee

Conference Committee

JBHR Editorial Committee

JRBH Editorial Committee

BHSJ Best Paper Award Committee

Public Relation Committee

International Exchange Committee

BHSJ fellow

KOBAYASHI Kesaji, TOBA Kinichiro, OKAMOTO Yukio, MORIKAWA Hidemasa, YAMAZAKI Hiroaki, ASAJIMA Shoichi, YUI Tsunehiko, FUKUOH Takeshi, MIYAMOTO Matao, WATANABE Hisashi, YUZAWA Takeshi, DAITO Eisuke